Vad är IP-klassing?

Første siffer

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander for eksempel støv, og utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler som for eksempel fingre.

SifferBeskyttelse av utstyret mot faste partiklerBeskyttelse av personer mot farlige deler med
 • 0
—Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
 • 1
>50 mm Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate
 • 2
>12,5 mm

Finger, 12,5 mm diameter

 • 3
>2,5 mm

Verktøy, 2,5 mm diameter

 • 4
>1 mm

Tråd, 1 mm diameter

 • 5
Støvbeskyttet

Tråd, 1 mm diameter

 • 6
Støvtett

Tråd, 1 mm diameter

 

Andre siffer

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrenging av vann.

SifferBeskyttelse mot inntrenging av vann

Detaljer

 

 • 0
Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
 • 1
Vertikale drypp

Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning

 • 2
Vertikale drypp ved helning opp til 15°

Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen

 • 3
Dusj/regn

Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning

 • 4
Sprut fra alle kanter

Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning

 • 5
Spyling fra alle kanter

Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning

 • 6
Kraftig spyling fra alle kanter

Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning

 • 7
Kortvarig neddykking i vann

Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)

 • 8
Varig neddykking

Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret